Disclaimer

Disclaimer

Stichting H3O en haar medewerkers hebben privacy en het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens hoog in het vaandel staan.

Alle informatie vindt u hier

Op deze pagina vindt u de privacy toelichting en disclaimer van Stichting H3O, zoals deze beschikbaar is gesteld door Stichting H3O. 
Deze informatie heeft mede betrekking op de locaties voor peuterwerk, kinderopvang, primair en voortgezet onderwijs die vallen onder de Stichting H3O. Tevens geven wij hier aan onder welk voorbehoud de informatie op onze website wordt aangeboden.