soort
onderwijs

Op het Insula College vmbo volg je praktijkgericht vmbo-onderwijs. In de onderbouw, de eerste twee leerjaren, krijgen alle leerlingen hetzelfde lesaanbod. Je laatste twee leerjaren volg je een van de vier leerwegen. Die verschillen van elkaar in niveau en hoeveelheid beroepsgericht en theoretisch onderwijs.

Onderwijs aanbod

Leerwegen

Basisberoepsgerichte leerweg: de basisberoepsgerichte leerweg (vmbo-basis of BB) bereid je voor op de basisberoepsopleidingen op niveau 2 van het mbo.

Kaderberoepsgerichte leerweg: de kaderberoepsgerichte leerweg (vmbo-kader of KB) bereid je voor op de vak- en middenkaderopleidingen op niveau 3 en 4 van het mbo. Gemengde leerweg: de gemengde leerweg (vmbo GL) is qua niveau gelijk aan de theoretische leerweg. Het verschil met de theoretische leerweg is dat je in de gemengde leerweg een beroepsgericht programma volgt.

Deze leerweg bereid je voor op de vak- en middenkaderopleidingen op niveau 3 en 4 van het mbo. Met een diploma van de gemengde leerweg kun je ook naar de havo.

Theoretische leerweg: met een diploma van de theoretische leerweg (vmbo TL) kun je op het mbo-vakopleidingen op niveau 3 volgen of middenkaderopleidingen op niveau 4. En met een extra vak heb je toelatingsrecht tot de havo.

Profielen

Leerlingen uit de beroepsgerichte leerwegen maken aan het einde van het tweede leerjaar een keuze voor een profiel. Ieder profiel bestaat uit een combinatie van avo-vakken en een beroepsgericht programma. Binnen de leerwegen vmbo-basis en -kader volg je twaalf uur per week lessen uit je profiel.

De vier verplichte avo-vakken (algemeen vormend onderwijs) zijn: Nederlands, Engels, maatschappijleer en lichamelijke opvoeding. 

 

Andere vakken waarin je examen doet, zijn afhankelijk van het profiel dat je kiest. Bijvoorbeeld biologie, wiskunde, CKV, maatschappijkunde, natuurscheikunde, economie en Duits. Je kan op het Insula College vmbo kiezen uit de volgende profielen:

 • Bouwen, wonen en interieur (BWI): leer met machines en materialen omgaan en ontdek alle facetten van het bouwproces: van ontwerp tot product. Ook leer je hier metselen. Je kan stage lopen bij een schilder, meubelmaker, metselaar of scheepstimmerman;

   

 • Dienstverlening en producten (D&P): leer producten maken en verkopen of word een pro in het organiseren van activiteiten en evenementen. D&P is niet aan één sector gebonden. Met dit profiel kun je dus alle kanten uit;

   

 • Produceren, installeren en energie (PIE): leer alle ins en out van de techniek en ontdek hoe je werkt met robotica en duurzame energie. Beroepen als lasser, elektromonteur of installateur passen bij dit profiel;

   

 • Zorg en welzijn (Z&W): dit profiel is echt iets voor jou als je graag met mensen omgaat en het liefst altijd klaarstaat voor anderen. Beroepen in de jeugdzorg, kinderopvang, horeca of uiterlijke verzorging passen bij dit profiel.

sport+

Vind jij het leuk om te sporten en bewegen? Of zie je een beroep als sportinstructuur wel zitten? Dan is onze sport+-groep iets voor jou.

In onze sport+-groep volg je zes uur extra sportlessen per week. Je maakt kennis met bekende én minder bekende sporten als golfen, fitness, ijshockey, boulderen en snowboarden. Daarnaast volg je clinics van onze docenten en experts uit de sportwereld. Tijdens de lessen verdiep je je in techniek, tactiek en spelregels. Daarnaast organiseren we ook buiten schooltijd sportuitjes als survivallen en schaatsen.

Voor wie

Onze sport+-groep is er voor leerlingen in leerjaar 1 en 2 die het leuk vinden om te sporten en bewegen. Je krijgt extra sportles, maar de overige lessen zijn hetzelfde als in het reguliere programma in leerjaar 1 en 2. De sport+-groep is niet verplicht. De kosten voor de sport+-groep zijn € 50,- per schooljaar.

Aanmelden

Je meld je aan voor de sport+-groep op het reguliere aanmeldformulier. Dit doe je met een vinkje bij de sport+-groep.

Organisatie

Om jou het beste uit jezelf te laten halen, heb je gemotiveerde en enthousiaste docenten en professionals nodig. Die hebben we op het Leerpark. Samen hebben we één doel: goed en persoonlijk onderwijs bieden aan jou. We werken met korte lijnen en kunnen snel schakelen als het nodig is. Dit maakt ons onderwijs nóg beter.

Locaties & niveau’s

Het Insula College heeft drie locaties in Dordrecht: vmbo (Leerpark), mavo (Koningstraat) en havo, atheneum en gymnasium (Halmaheiraplein). Op alle locaties werkt een betrokken en deskundig team iedere dag weer aan de beste begeleiding en ondersteuning van onze leerlingen. Het Insula College is onderdeel van Stichting H3O.

Stichting H3O

Stichting H3O verzorgt christelijk(e) opvang en onderwijs in Dordrecht voor kinderen en jongeren van 0 tot 18+. We benaderen opvang en onderwijs via hoofd, hart en handen. Daar verwijzen de drie H’s in onze naam naar. Het betekent dat we onze leerlingen cognitieve, emotionele en praktische vaardigheden aanleren.

Contactpersonen

Voor de contactpersonen van het Insula College vmbo per leerjaar kijk je in onze schoolgids. Hier vind je ook de contactgegevens van onze anti-pestcoördinator, adjunct-directeur en directeur. Voor algemene contactgegevens kijk je op onze contactpagina.

Werken Bij

Kun je goed met kinderen omgaan? En wil je ze helpen te worden wie ze daadwerkelijk zijn? Bij het Insula College maak je, direct of indirect, het verschil voor onze leerlingen. Bekijk hier welke vacatures we op dit moment open hebben staan.

Veilig schoolklimaat

Op het Insula College vinden we een sociaal veilige en vertrouwde lesomgeving belangrijk. We doen er alles aan om jou een fijne en prettige schoolperiode te bieden. Want als je met plezier naar school gaat, is leren veel leuker.

Veiligheid
Pesten, online én offline, gaan we direct tegen. Hoe we dat doen, lees je in ons anti-pestprotocol. Daarnaast hebben we een eigen anti-pestcoördinator: mevr. Gijtenbeek (
sgijtenbeek@insulacollege.nl)

Leerlingen die te maken krijgen met pesten, of daar vragen over hebben, kunnen bij hem terecht. Hij coördineert ook het anti-pestbeleid van onze school.

Een fijn leerklimaat vinden we belangrijk. Ongepast gedrag, intimidatie, diefstal en agressie staan we niet toe. Door te investeren in een goede vertrouwensband met onze leerlingen, een veilig schoolklimaat, heldere schoolregels, goede afspraken met gemeente, politie, wijkagenten, gemeente en Openbaar Ministerie proberen we dit soort incidenten zo veel mogelijk te voorkomen.  

Persoonlijke Ondersteuning

Onze school is kleinschalig. Daardoor hebben we alle aandacht voor jou. Heb je extra begeleiding of ondersteuning nodig? Talenten of dromen die extra aandacht verdienen? Daar helpen we je mee. Samen helpen we jou het beste uit jezelf te halen.

Hulp nodig bij het plannen van je huiswerk? Heb je dyslexie of moeite met leren? Ben je onzeker over je eigen kunnen? Bij ons op school is er ruimte voor persoonlijke ondersteuning en begeleiding, op een manier die bij jou past. We maken leren graag leuker.

Ondersteuning

Op het Insula College vmbo bieden we verschillende soorten ondersteuning aan. Van persoonlijke ondersteuning van je mentor bij studie- en sociale vaardigheden tot begeleiding bij dyslexie. En van leren omgaan met faalangst tot gesprekken met een maatschappelijk werker. Als het nodig is bieden we maatwerk, met een Begeleider Passend Onderwijs (BPO). Zo past onze begeleiding altijd bij wat jij nodig hebt.

Taal- en rekenbeleid

Leerlingen die taal- en rekenvaardig zijn, hebben betere toekomst- en beroepsmogelijkheden. Ons taalbeleid is erop gericht om leerlingen op te leiden tot maatschappelijk competente burgers, waarbij al onze docenten aandacht hebben voor de ontwikkeling van de taalcompetenties van onze leerlingen. En ons rekenbeleid is erop gericht om uit te groeien van een school waarin we voornamelijk binnen de rekenles rekenen geven, naar een school waarin al onze docenten rekenbewust onderwijs verzorgen.

Zo zorgen we samen voor taal- en rekenbewuste en taal- en rekenvaardige leerlingen die hun schoolloopbaan succesvol kunnen doorlopen.

Dyslexie

Als je dyslexie hebt, kijken we samen naar wat jij nodig hebt om toch zo goed mogelijk mee te kunnen op school. We kunnen op verschillende manieren rekening houden met dyslectische leerlingen. Bijvoorbeeld met extra tijd bij toetsen, vaker mondelinge toetsen of aangepaste boordeling ten aanzien van typische dyslectische fouten.

Mentorbegeleiding

Elke klas heeft een eigen mentor. Van hem of haar krijg je studieles en heb je individuele gesprekken over bijvoorbeeld je ontwikkeling of behoefte aan ondersteuning. Als je ergens mee zit, op school óf thuis, dan is je mentor je eerste aanspreekpunt. Met hem of haar kun je alles bespreken. Je mentor gaat, samen met jou, op zoek naar een passende oplossing en verwijst je eventueel door naar onze deskundige en ervaren begeleiders.

Decaanbegeleiding

Een decaan begeleid je bij het kiezen van je profiel en vervolgopleiding. Hij of zij geeft loopbaanoriëntatie en onderzoekt samen met jou wat je wensen zijn. Dat doet je decaan onder andere met:

 • Individuele begeleiding bij het maken van je profielkeuze
 • Het stimuleren van het bezoeken van open dagen en proefstudeer- en meeloopdagen
 • Samenwerkingen met het mbo in de regio: ROC Da Vinci College in Dordrecht.

De decaan op het Insula College vmbo is mevrouw M. Timmers-Maurer (Mtimmers-maurer@insulacollege.nl)

Vertrouwenspersoon

Op het Insula College vinden we een veilig leerklimaat belangrijk. Respectvol met elkaar omgaan ligt aan die basis. Ongewenste woorden, aanrakingen of ongewenst gedrag – op school óf ergens anders – horen niet. Als je als leerling of medewerker van onze school in aanraking komt met ongewenst gedrag, dan is onze vertrouwenspersoon er voor jou: dhr. H. Wist (hwist@insulacollege.nl).  Hij luistert naar je en zoekt samen met jou naar een oplossing.

Zorgcoördinator en andere specialisten

Heb je specialistische begeleiding nodig, dan kunnen wij die – tot op zekere hoogte – bieden met de specialisten waar we mee samenwerken. Zij werken op het gebied van coaching, taalontwikkelingsstoornissen, orthopedische of psychologische begeleiding, Nederlands als tweede taal, dyslexie en dyscalculie.

Als je mentor of docenten stoornissen of belemmeringen herkennen, kunnen we een zorgcoördinator inschakelen. Deze kijkt samen met je mentor, ouders en jou wat je nodig hebt om zo goed mogelijk mee te kunnen op school.

Medezeggenschap

Medezeggenschapsraad (MR)

Leden van de Medezeggenschapsraad (MR) van het Insula College praten en denken mee over het beleid van de school. De MR vertegenwoordigt alle leerlingen, ouders/verzorgers en medewerkers van het Insula College. Wil je ergens meer over weten? Dan kun je altijd terecht bij de leden via mr@insulacollege.nl.

Voorzitter MR 2022-2026: dhr. D. Naaktgeboren

Vertegenwoordigd vanuit Insula College vmbo: Dhr. M. Jabaaij & dhr. J. Hendriksen

Locatieraad

Elke locatie van het Insula College, waaronder de vmbo-locatie aan het Leerpark, heeft ook een eigen Locatieraad (LR). Waar de MR vooral locatieoverstijgende kwesties bespreekt, richt de LR zich op zaken die een bepaalde locatie aangaan. De LR komt gemiddeld iedere twee maanden samen. Wil je ergens meer over weten? Dan kun je altijd terecht bij de leden van de LR via mjabaaij@insulacollege.nl.

Leerlingenraad

Het Insula College locatie vmbo heeft ook een eigen Leerlingenraad. Deze bestaat uit leerlingen uit alle leerjaren en leerwegen. In de Leerlingenraad worden zaken besproken die spelen onder leerlingen, maar ook bijvoorbeeld de organisatie van een schoolfeest. Heb je een vraag of opmerking voor de Leerlingenraad? Neem dan contact op via fhartmeijer@insulacollege.nl.

De leden van de LR 2023-2024

 • Dhr. Jabaaij – Leerkracht
 • Dhr. Hendriksen – Leerkracht
 • Mevr. van den Steenhoven – Leerkracht
 • Dhr. Van den Berg – Ouder
 • Dhr. Van den Bogaard – Ouder
 • Mevr. de Bruin – Ouder
 • Dhr. Vermeer – Ouder
 • Dhr. Versteeg – Ouder