VMBO

Binnen het vmbo zijn er verschillende leerwegen:

De gemengde leerweg (gl) met optie voor theoretische leerweg (tl) in klas 4.

De kaderberoepsgerichte leerweg (kb).

De basisberoepsgerichte leerweg (bb).

In de onderbouw ligt de nadruk op het leerproces.

In de bovenbouw werken we met beroepsprofielen.