VMBO

Binnen het vmbo zijn er verschillende leerwegen:


De gemengde leerweg (gl) met optie voor theoretische leerweg (tl) in klas 4.

De kaderberoepsgerichte leerweg (kb).

De basisberoepsgerichte leerweg (bb).


In de onderbouw ligt de nadruk op het leerproces.

In de bovenbouw werken we met beroepsprofielen.

This video has been disabled until you accept marketing cookies.Manage your preferences here or directly accept targeting cookies