Ouders

De school

Het Insula College is een christelijke scholengemeenschap. Op de locatie Leerpark wordt lesgegeven op vmbo niveau. We bieden onze leerlingen kleinschalige en veilige leeromgevingen waar ze zich optimaal kunnen ontwikkelen. We begeleiden leerlingen op een manier die bij hen past en met veel individuele aandacht. We richten ons daarbij op hoofd, hart en handen (kennis, passie en praktijkgericht). Dit alles met als doel dat leerlingen een zelfstandige en verantwoordelijke plek in de samenleving innemen en in staat zijn het beste uit zichzelf te halen.

Ons onderwijs

In ons onderwijs gaan we uit van verschillen tussen leerlingen en stimuleren we hen op zoek te gaan naar hun eigen talenten. Op het Leerpark hebben we een divers onderwijsaanbod om alle leerlingen voldoende uit te dagen. In het onderwijsproces wordt in de eerste jaren de nadruk gelegd op het ‘ leren, leren’, de ontwikkeling van zelfstandigheid en het leren samenwerken. In de eerste twee leerjaren bieden wij leerlingen tevens een brede oriëntatie op het beroepenveld.

We bieden een ICT-rijke onderwijsomgeving en maken in toenemende mate gebruik van digitale leermiddelen. Dit maakt het onderwijs actueler, interactiever en motiverender.

Begeleiding

De stap van het basis- naar het voortgezet onderwijs kan groot zijn. Om de aanstaande brugklassers te laten wennen wordt in juni alvast een kennismakingsmiddag georganiseerd en aan het begin van het eerste schooljaar is er een introductieprogramma. Wij hebben alle aandacht voor de individuele leerling, dat is onze kracht. Van zorgcoördinator tot vertrouwenspersoon, van decaan tot mentor en antipest-coördinator. Ook voor leerlingen die behoefte hebben aan extra aandacht, staan er verschillende mensen klaar.

Kennismaken

U en uw kind zijn van harte welkom om onze school tijdens verschillende momenten te bezoeken. Ervaar zelf de sfeer op onze school en maak kennis met ons onderwijs, de medewerkers en leerlingen.

Contact school-thuis

Een open contact tussen de school en ouders vinden wij belangrijk. Op die manier houden we elkaar op de hoogte van de ontwikkelingen en het welbevinden van uw zoon/dochter.


Voor de ouders is de mentor het eerste aanspreekpunt. Regelmatig worden er ouderavonden georganiseerd, maar ook als u tussentijds iets wilt weten of bespreken dan kan er altijd contact worden opgenomen met de mentor of de docent van het vak waarover vragen zijn.

Financiële zaken

Alle informatie rondom financiële zaken en verzekeringen vind u in onze schoolgids. Hier vindt u onder meer informatie over het boekenfonds en de vrijwillige ouderbijdrage.