Ouders

De school

Insula College Leerpark is een school met ongeveer 400 leerlingen en 40 enthousiaste docenten. Wij bieden onderwijs aan op de volgende niveaus: Basisberoepsgerichte leerweg, Kaderberoepsgerichte leerweg, Gemengde Leerweg. Als we in de bovenbouw met elkaar kansen zien om het diploma ‘Theoretische Leerweg’ (mavo) te behalen, dan is dit bij ons ook mogelijk. Leerwegondersteuning hebben wij in alle leerwegen.

Leerlingen leren door het zoveel mogelijk in de praktijk te doen. Onze leerwerkplekken hebben een realistische praktijksimulatie. Van een ‘echte’ keuken, een bouw- of metaalbedrijf tot een levensechte schoonheidssalon!

Voor leerlingen die houden van sport en bewegen is er de SPORT+ groep.

Ons onderwijs

Blended learning

Wij hebben gekozen voor de onderwijsvisie ‘Blended learning’. Dit houdt in, dat leren altijd een combinatie is van klassikaal onderwijs en leren middels een digitale methode. Dat betekent, dat de leerlingen een eigen device ( laptop) hebben die naast de boeken en werkboeken wordt gebruikt. De laptop blijft op school. Het overbrengen van de lesstof door een docent, de zorg en leerlingen motiveren en uitdagen om zichzelf zo goed mogelijk te ontwikkelen, blijven belangrijk

De voordelen van Blended learning:

- In onze vorm van Blended learning werken leerlingen ongeveer 30% van de tijd in een digitale leeromgeving (Learnbeat). Hierin ontvangen leerlingen extra verdieping ten aanzien van de lesstof of juist extra uitleg ten aanzien van de lesstof, op een door school beschikbaar gestelde laptop. De leerling wordt optimaal gevolgd en krijgt de lesstof en begeleiding hierbij geheel op maat aangeboden.

- Digitaal onderwijs is een middel, nooit een doel. Het uitgangspunt van het Insula College Leerpark is: we willen het beste uit onze leerlingen halen. Daarom wordt ongeveer 70% van de tijd klassikaal onderwijs gegeven. Deze vorm van onderwijs zorgt op het Insula College Leerpark al jaren voor hoge slagingspercentages.

Begeleiding

De stap van het basis- naar het voortgezet onderwijs kan groot zijn. Om de aanstaande brugklassers te laten wennen wordt in juni alvast een kennismakingsmiddag georganiseerd en aan het begin van het eerste schooljaar is er een introductieprogramma. Wij hebben alle aandacht voor de individuele leerling, dat is onze kracht. Van zorgcoördinator tot vertrouwenspersoon, van decaan tot mentor en antipest-coördinator. Ook voor leerlingen die behoefte hebben aan extra aandacht, staan er verschillende mensen klaar.

Kennismaken

U en uw kind zijn van harte welkom om onze school tijdens verschillende momenten te bezoeken. Ervaar zelf de sfeer op onze school en maak kennis met ons onderwijs, de medewerkers en leerlingen.

Contact school-thuis

Een open contact tussen de school en ouders vinden wij belangrijk. Op die manier houden we elkaar op de hoogte van de ontwikkelingen en het welbevinden van uw zoon/dochter.

Voor de ouders is de mentor het eerste aanspreekpunt. Regelmatig worden er ouderavonden georganiseerd, maar ook als u tussentijds iets wilt weten of bespreken dan kan er altijd contact worden opgenomen met de mentor of de docent van het vak waarover vragen zijn.

Financiële zaken

Alle informatie rondom financiële zaken en verzekeringen vind u in onze schoolgids. Hier vindt u onder meer informatie over het boekenfonds en de vrijwillige ouderbijdrage.