Toelating en aanmelden

Om toegelaten te worden op het vmbo is een compleet (digitaal) portfolio nodig. Ieder jaar moet dit vóór 15 maart bij ons binnen zijn met daarin het advies van de basisschool en testresultaten.

Vervolgonderwijs

Het vmbo duurt vier jaar. Na het behalen van het diploma zijn er veel mogelijkheden om een beroepsopleiding te volgen in het mbo (middelbaar beroepsonderwijs). Op het Leerpark werkt de school samen met scholen voor het middelbaar beroepsonderwijs. Zo is een soepele doorstroom mogelijk.