Toelating en aanmelden

Door de basisschool wordt een compleet (digitaal) onderwijskundig portfolio gemaakt met daarin het advies van de basisschool en de testresultaten, dit wordt aangeleverd via Onderwijs Transparant. Ouders/Verzorgers ontvangen een unieke code die het Insula College toegang geeft tot dit portfolio. Deze unieke code vult u in op ons aanmeldformulier. Als de basisschool geen gebruik maakt van Onderwijs Transparant dan ontvangen wij het onderwijskundig rapport graag schriftelijk. Na aanmelding toetst de toelatingscommissies van het Insula College of een leerling toelaatbaar is. Het advies van de basisschool is hierbij leidend. Je kunt op de locatie Leerpark kiezen voor een reguliere brugklas of voor de Sport+ Groep.

Klik hier voor het aanmeldformulier van de locatie Leerpark. Let op: U kunt het aanmeldformulier pas naar ons toesturen zodra u van de basisschool de unieke code heeft ontvangen die ons toegang geeft tot het onderwijskundig portfolio.

Het aanmeldformulier ontvangen wij graag op het e-mailadres: mgabriel@insulacollege.nl

Vervolgonderwijs

Het vmbo duurt vier jaar. Na het behalen van het diploma zijn er veel mogelijkheden om een beroepsopleiding te volgen in het mbo (middelbaar beroepsonderwijs). Op het Leerpark werkt de school samen met scholen voor het middelbaar beroepsonderwijs. Zo is een soepele doorstroom mogelijk.