Schoolleiding

Managementteam


Dhr. L.H.M. Verhoef, directeur


Dhr. A.J. de Graaf, adjunct-directeur


Mw. M. Gabriel, teamleider onderbouw


Dhr. G. Vergouwe, teamleider bovenbouw
Zorgcoördinator

Mw. I. Nielsen

Leerjaarcoördinator

Mw. G. Borsboom, leerjaar 1

Dhr. M. Jabaaij, leerjaar 2

Mw. C. van der Sluis, leerjaar 3

Dhr. A. Koman, leerjaar 4

Loopbaan- en oriëntatiebegeleider (LOB)

Mw. M. Timmers-Mauer

Vertrouwenspersoon

Mw. A. van Es-Vlot 

Onderwijs ondersteunend personeel

Onderwijs ondersteunend personeel: 

Dhr. A. van den Berg 

Mw. A.A.M. Groenendijk  

Mw. K.L. van den Bovenkamp, managementassistent

Mw. W. Geway, receptioniste/telefoniste

Mw. A. van Heeren- vd Heuvel, onderwijsassistent

Mw. G. Yilmaz, receptioniste/telefoniste

Mw. S. Zonneveld-Dijkkamp, docentassistent